An Quedan and Rural Credit Guarantee Corporation in usa nga government owned and control corporation nga nabulig han mga parag uma nga makahuram hin kapital para han mga ka garastusan han ira pag uma ngan pag pakabuhi.

Pero ha pagka yana, panukot la anay an priority han mao nga opisina mahitungod han damo nga nag paka utang nga waray pa makabayad.

Pamati han interview han isumat.com kan Mr. Louie Ramirez an Assistant Regional Vice President han Quedancor parti han kabutangan han ira opisina ngan an mbga rason kon kay ano nga deri la anay hira makaka bulig han mga parag uma.